Ona netuší Co jí bude čekat pan doktor jí zneužije